ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA skrbi za podporo, pomoč in spodbudo dijakom, staršem in učiteljem, ki se soočajo s težavami vključevanja v šolski prostor, z učenjem in učnimi težavami ali s stiskami v uravnavanju medosebnih odnosov v šolski situaciji.

Mag. Jasna Vesel je šolska psihologinja in opravlja svetovalne naloge in vpis za programe gimnazija, ekonomski in strojni tehnik. Področja svetovalnega dela: poklicno in študijsko svetovanje, svetovalno delo z dijaki in s starši ter pedagoško-posvetovalno delo z učitelji in razredniki. Hkrati tudi poučuje psihologijo v 3. in 4. letniku gimnazije in v interdisciplinarnem tematskem sklopu v 2. in 3. letniku gimnazije.

Urnik svetovalnega dela:

PONEDELJEK                     7.00 – 15.00

TOREK                                 8.40 – 10.30, 12.15 – 15.00

SREDA                                  9.55 – 10.15

ČETRTEK                                       /

PETEK                                   7.00 – 14.00

Telefon: 01 620 43 25 

Elektronski naslov: jasna.vesel(at)gssk.si

V šolskem letu 2020/21 opravlja svetovalno delo za dijake 1. in 2. letnikov v programih ekonomski tehnik (SSI), gimnazija in strojni tehnik (SSI) Žiža Komac.

Urnik svetovalnega dela:

Ponedeljek                          7.00 – 11.00

Torek                                    7.00 – 11.00

Sreda                                    7.00 – 11.00

Telefon: 01 620 43 44

Elektronski naslov: ziza.komac(at)gssk.si

Iva Kaplan je šolska psihologinja. Opravlja svetovalne naloge in vpis za programe: obdelovalec lesa, mizar, obdelovalec kovin – orodjar, trgovec in ekonomski tehnik (PTI). Vodi poklicno in študijsko svetovanje, svetovalno delo z dijaki in s starši ter pedagoško-posvetovalno delo z učitelji in razredniki. Hkrati tudi poučuje predmete: družboslovje, komunikacija v poklicu, psihologija, psihologija prodaje, trening komunikacije.

Urnik svetovalnega dela:

PONEDELJEK                       8.40 – 11.20, 12.15 – 13.00

TOREK                                   8.40 – 9.25, 11.25 – 12.10, 13.05 – 13.50

SREDA                                   9.45 – 11.20, 12.15 — 13.50

ČETRTEK                               8.40 – 13.50

PETEK                                    9.45 – 11.20

Telefon: 01 320 72 42; 051 348 661

Elektronski naslov: iva.kaplan(at)gssk.si

Več…