Skoči na glavno vsebino

Splošna matura

Splošna matura je izpit za dokončanje gimnazije in nadaljevanje študija na univerzi. Je državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji, sestavljen iz treh obveznih in dveh izbirnih predmetov. Splošna matura spodbuja dijake, učitelje in šole k doseganju večje učinkovitosti pouka in učenja ter višje kakovosti znanja, vpliva na kakovost poučevanja in učenja v gimnaziji. Z uspešno opravljeno splošno maturo kandidat pridobi srednjo izobrazbo in tako možnost za vpis na katerikoli univerzitetni ali strokovni študij.

(Vir: Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2013)

Tajnik šolske maturitetne komisije za splošno maturo: Tomaž Markovič

Telefon: 01-620-43-40

E – pošta: tomaz.markovic(at)gssk.si

(Visited 382 times, 3 visits today)
Dostopnost