Skoči na glavno vsebino

Erasmus+

V začetku maja 2020 nas je CMEPIUS (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja) obvestil, da smo bili uspešni pri izboru projektov v okviru programa Erasmus+. Odobrena so finančna sredstva za izvajanje mobilnosti v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju, s katerimi bomo dijakom programa ekonomski tehnik (PTI in SSI) omogočili opravljanje obvezne prakse pri delodajalcih v Španiji (Tenerife), dijakom programov mizar, prodajalec, oblikovalec kovin – orodjar in strojni tehnik  pa v Bragi na Portugalskem.  Projekt je namenjen tudi strokovnemu izpopolnjevanju in krepitvi kompetenc spremljevalnega osebja. Veseli nas, da lahko nadaljujemo zdaj že večletno prakso izvajanja mobilnosti dijakov v tujini, saj le-ta izkazuje pozitivne učinke tako pri udeležencih kot tudi pri sodelujočih organizacijah.

Začetki sodelovanja v EU projektih na področju srednjega poklicnega in strokovnega šolstva
Začetki mednarodnega sodelovanja v nekdanji Srednji šoli Kočevje, danes Gimnaziji in srednji šoli Kočevje, segajo v daljnje leto 2004. Takrat smo sodelovali v programu Comenius – Šolska partnerstva za učitelje, ki je namenjen dvigu kakovosti izobraževanja učiteljev in vodstvenih delavcev v Evropi, omogoča spoznavanje in razumevanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter primerjanje šolskih sistemov in učnih programov. Cilj programa je bil izboljšanje kakovosti in krepitev stalnega strokovnega razvoja izobraževalnega osebja, izboljšanje kakovosti in povečanje obsega partnerstev med šolami, spodbujanje krepitve učenja živih tujih jezikov, podpiranje razvijanja inovativnih IKT vsebin, povečanje kakovosti in evropske razsežnosti usposabljanja učiteljev ter izboljšanje pedagoških pristopov in šolske uprave. V sklopu Comeniusa smo tako izvedli projekt z naslovom: Izobraževalni sistem kot osnovni temelj krepitve kompetenc.

S šolskim letom 2013/2014 je nastal program Erasmus +, program EU za sodelovanje na področju izobraževanja in športa ter usposabljanja mladine, za dvoletna obdobja. Program Erasmus+ je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Dvoletni program razpolaga s proračunskimi sredstvi, s katerimi želi EU več kot petim milijonom Evropejcev omogočiti študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

Naša šola je prijavila v šolskem letu 2015/2016 dvotedensko praktično usposabljanje z delom s področja prodaje, lesarstva in ekonomije v podjetjih v Budimpešti na Madžarskem. V šolskem letu 2018/19 se je šola ponovno prijavila in dijake peljala na tritedensko praktično usposabljanje v Brago na Portugalsko, v šolskem letu 2019/20 pa petindvajset dijakov v Malago v Španiji. Na obeh mobilnostih so bili vključeni dijaki lesarstva, prodaje, ekonomije in strojništva, ki so svoje kompetence nabirali v različnih podjetjih in tako okrepili svoja znanja iz stroke.

Vodja projekta: Nataša Tekavec

Tenerifi 16. 2. – 7. 3. 2022

Portugalska, Braga 17. 9. – 8. 10. 2023

Španija, Valencija – od 6. 10. 2023 do 27. 10. 2023

(Visited 336 times, 4 visits today)
Dostopnost