V tem šolskem letu se je izbirnima predmetoma kultura in civilizacija ter študij okolja, ki ju dijaki obiskujejo v drugem in tretjem letniku gimnazije, pridružilo še likovno snovanje. Več o tem na…