“Če človek resnično ljubi naravo, lahko povsod najde lepoto.”
VINCENT VAN GOGH (1853-1892)

Zamah metuljevih kril lahko povzroči vremenske spremembe tisoče kilometrov daleč. Vse v naravi je povezano. Vse, kar počnemo, šteje.

– Merila ocenjevanja:

• skupna merila aktiva družboslovje 2015/16
• program GIM 1.-4. letnik, IS
• program ET SSI 1., 2. letnik ter EKT PTI 1. letnik
• kriteriji ocenjevanja izdelanih plakatov