Več o tem so napisale Aida Kreštič in Miša Škufca, 4.d