Gimnazija in srednja šola Kočevje je ena izmed 86 slovenskih šol, ki v obdobju 2018 do 2022 izvaja programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih. Munera 3 nudi zaposlenim številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Vodja projekta: Helena Marolt

Trenutno zbiramo prijave za tečaje:

1. Tečaj CNC operater – 90 ur

2. Angleška konverzacija v osnovnih veščinah poslovne komunikacije in komunikacije s tujci v lokalnem okolju – 80 ur

3. Nemščina na delovnem mestu 50 urni tečaj

Prijave zbiramo na e naslovu: helena.marolt(at)gssk.si

Dejavnosti na šoli:

Na GSŠ Kočevje izvajamo v sklopu projekta MUNERA 3 naslednje potrjene programe:

  1. VITALNA ŠOLA – ZDRAVI IN ZADOVOLJNI NA DELOVNEM MESTU
  2. CNC PROGRAMER
  3. EXCEL ZA NAPREDNE UPORABNIKE

V letu 2019 smo izvedli poleg že naštetih še programe:

  • Nemščina na delovnem mestu strojnika
  • Angleščina – konverzacija na višjem nivoju
  • AutoCAD
  • Slovenski jezik na delovnem mestu

Izobraževanje je brezplačno, pogoj je, da so slušatelji zaposleni. Šola lahko oblikuje program glede na potrebe delodajalcev. V skupino je vključeno najmanj 15 in največ 20 slušateljev.

VABLJENI K PRIJAVAM!