ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA skrbi za podporo, pomoč in spodbudo dijakom, staršem in učiteljem, ki se soočajo s težavami vključevanja v šolski prostor, z učenjem in učnimi težavami ali s stiskami v uravnavanju medosebnih odnosov v šolski situaciji.

Mag. Jasna Vesel je šolska psihologinja in opravlja svetovalne naloge in vpis za programe gimnazija, ekonomski in strojni tehnik. Področja svetovalnega dela: poklicno in študijsko svetovanje, svetovalno delo z dijaki in s starši ter pedagoško-posvetovalno delo z učitelji in razrednik. Hkrati tudi poučuje psihologijo v 3. in 4. letniku gimnazije.

Urnik svetovalnega dela:

PONEDELJEK                     7.00 – 15.00

TOREK                                  11.40 – 15.00

SREDA                                  7.00 – 9.30

ČETRTEK                              10.00 – 11.35

PETEK                                   7.00 – 14.10

Telefon: 01 620 43 25 

Elektronski naslov: jasna.vesel(at)gssk.si

Iva Kaplan je šolska psihologinja. Opravlja svetovalne naloge in vpis za programe: obdelovalec lesa, mizar, obdelovalec kovin – orodjar, trgovec, ekonomski tehnik (PTI), ekonomski tehnik (SSI) in strojni tehnik (SSI). Vodi poklicno in študijsko svetovanje, svetovalno delo z dijaki in s starši ter pedagoško-posvetovalno delo z učitelji in razredniki. Hkrati tudi poučuje predmete: komunikacija v poklicu, podjetništvo v stroki, psihologija, računalniško komuniciranje, trening komunikacije, psihologija prodaje, podjetništvo v stroki, marketing in multimedija.

Urnik svetovalnega dela:

PONEDELJEK                      9.25 – 14.25                                         (gimnazija)

TOREK                                  8.40 – 9.25, 10.50 – 12.25                 (srednja šola)

SREDA                                  10.50 – 11.35                                       (gimnazija)

ČETRTEK                                       /

PETEK                                   7.50 – 12.50                                        (srednja šola)

Telefon: 01 320 72 42; 051 348 661

Elektronski naslov: iva.kaplan(at)gssk.si

Več…