(Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli)

  • Čas trajanja projekta: 2017-2022
  • Vodja projekta: Nina Papež
  • Organizacijska shema: GSŠ Kočevje je v projektu razvojna šola.

Predstavitev projekta … 

Dejavnosti v šolskem letu 2019/20

– OBJEM utrinki skupinskega dela – poustvarjanje ljudskih pesmi

– Predstavljamo se – 1. b

– Projekt OBJEM – sodobni pristopi 2019

– Projekt OBJEM – utrinki 2019

– NMSB – OBJEM dijaki 2. letnik strojni tehnik

– OBJEM – seminarska naloga

Dejavnosti v šolskem letu 2018/19

– Projekt OBJEM 2018-19

– Kaj mi bo Slovenščina

– Izobraževanje v EU – promocijska dejavnost

– Seminarske naloge – izvedba

– Sodobni pristopi v poučevanju

Članek Kočevska april 2019

– Članek Kočevska februar 2019

– Kolegialna hospitacija pri sociologiji

– Kako napisati referat

– Kolegialna hospitacija pri geografiji

– Ekskluzivne delavnice 2019

– Projekt objem prinaša spremembe

– Učili smo se činkvino

– Noč v knjižnici 2019

Dejavnosti v šolskem letu 2017/18

– Projekt OBJEM 2017-18