OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE in INTERESNE DEJAVNOSTI

Obvezne izbirne vsebine (OIV) in interesne dejavnosti (ID) omogočajo dijakinjam/dijakom individualno oblikovati del svojega predmetnika v skladu s svojimi interesi glede na ponudbo teh vsebin na šoli ali izven nje. Del OIV ali ID je obvezen in enak za vse dijakinje/dijake posameznega letnika in ga organizira šola (športni dnevi, kulturni dnevi …), v preostalem delu pa dijakinje/dijaki izbirajo med vsebinami iz ponudbe prostega dela OIV ali ID.

Opravljene ure OIV in ID so pogoj za izdajo letnega spričevala.

Organizatorja OIV in ID v šolskem letu 2018/2019 sta:

Nataša Tekavec za programe ET (PTI), MIZ, OKO, PRO in OBL

Ida Murn za programe ET in ST (SSI) ter GIM

– Pravilnik OIV in ID
– Ponudba prostega dela OIV in ID – 2018/19
OIV GIM – obvezni del
– ID ET  – obvezni del
– ID ST- obvezni del
– ID ET (PTI) in PRO – obvezni del
– ID MIZ – obvezni del
– ID OBL – obvezni del
– ID OKO – obvezni del
– Potrdilo – ZUNANJI izvajalci